كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
شماره تماس با دانشگاه:
55644005-031
55644014-031
55644015-031


مشخصات پرسنل دانشگاه:

آقای دکتر محمدحسن صانعی پور
عضو هیئت علمی و سرپرست دانشگاه
دارنده مدرک تحصیلی دکتری در رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث


شماره تماس: داخلی 19
شماره فاکس مستقیم: 55644004 (031)آقای دکتر محمد جواد مهدوی
عضو هیئت علمی رشته مهندسی کشاورزی
دارنده مدرک تحصیلی دکتری در رشته مهندسی کشاورزی - منابع طبیعی
شماره تماس : داخلی 20خانم الهه دهقان فینی
عضو هیئت علمی رشته حقوق
دارنده مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته حقوق
شماره تماس :داخلی 20آقای مسعود ساسانی
مسئول امور اداری مالی و امور دانشجویی
شماره تماس: داخلی 17آقای سید مرتضی ابوالفضلی
مسئول آموزش و کاربر ارشد سیستم گلستان و نظام وظیفه
شماره تماس: داخلی 15خانم فهیمه بهامین
کارشناس آموزش و آزمایشگاه و کتابخانه
شماره تماس: داخلی 13آقای مهدی میرابی قمصری
کارشناس امور فارغ التحصیلان و فرهنگی و کارپردازی
شماره تماس: داخلی 18بيشتر
 
 
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما