معرفی سایت دفتر ارتباط با صنعت وزارت عتف مربوط به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 
اولویت های طرحهای پسادکتری صنعتی و اولویت های فرصت مطالعاتی و سامانه جایابی کارآموزی دانشجویان
·         اولویت های طرح های پسادکتری صنعتی
·         اولویت های فرصت مطالعاتی صنعتی
·         سامانه جایابی کارآموزی دانشجویان
·         سامانه کاروزی دانش آموختگی دانشگاهی
در سایت دفتر ارتباط با صنعت وزارت عتف به آدرس http://industry.msrt.irموجود می باشد .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما