فراخوان چهارمین دوره سوگواره بین المللی نگاه عاشورایی
معاونت دانشجویی فرهنگی موسسه آموزش عالی فردوس باهمکاری تشکل های دانشجویی موسسه اقدام به برگزار ی سوگواره نگاه عاشورایی نموده است .
اطلاعات بیشتر از طریق سایت
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر