دومین جشنواره ملی کتاب سال فرهنگی دانشجویان
محورهای ارسال آثار:
1-     حوزه دینی ،اخلاقی و تربیتی
2-    حوزه هنری و ادبی
3-    حوزه اجتماعی و سیاسی
آخرین مهلت ارسال آثار: 30 بهمن ماه 96
آدرس سامانه جشنواره : nbfcs.ut.ac.ir
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر