تمدید مهلت ثبت درخواست مهمان اضطراری(انتخاب محل آزمون پایانترم) امکان تغییر محل آزمون در ساعت 24 مورخ 14 آذرماه 96 به پایان میرسد.به منظور مساعدت با دانشجویان متقاضی روزهای 17و18و19 آذرماه نیز این فرآیند برای آخرین بار تمدید خواهد شد لذا ضروریست دانشجویان در اسرع وقت نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر