اطلاعیه مهم به اطلاع دانشجویان محترم میرساند کلیه امتحانات پایان ترم در تاریخ 7 دی ماه به روز شنبه 25 دی ماه انتقال یافته است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر